Bella

Den 2009-10-24
Kl 12:13:27
Nu har jag kommit av mig aldeles! Faktiskt har jag inte så mycket spännande att tala om, bara att jag varit på intervjun (jag tror det gick bra, vi får se till veckan) och att katten Bella flyttat in hos oss. Amira vänjer sig sakta men säkert vid henne, hon vågar till och med klappa katten i ansiktet! Men kommer Bella i full galopp, då blir Amira nervös!


På tal om det!

Den 2009-10-22
Kl 10:32:19
Jag fick det här på mailen:

Jimmie Åkesson ljuger för att fånga väljare

"Av 21 påståenden är tio felaktiga eller saknar vetenskaplig grund, enligt experterna. Ytterligare fyra anses kraftigt överdrivna eller ytterst ovanligt förekommande. Både Säpo och Brottsförebyggande rådet kritiserade i går Jimmie Åkessons artikel."

 

1. Islam skiljer sig från kristendomen på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på våldsanvändning.
FEL. – Det där är helt fel, hela skalan av åsikter finns inom båda religionerna, säger Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi.

2. Islam och den muslimska världen har aktivt avvisat upplysningen och humanismen.
FEL. – Det stämmer inte, det finns nordafrikanska filosofer som är hängivna upplysningen och humanismen, säger Jan Hjärpe.

3. Islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam.
FEL. – Det finns inga som helst belägg för detta. Majoriteten av Sveriges muslimer har påverkats av det svenska samhället, säger Aje Carlbom, socialantropolog som forskar om mångkulturalism och islamism.

4. Utvecklingen kommer att fortsätta på grund av massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen.
Migrationsverkets statistik över invandringen till Sverige förra året visar att den största gruppen var svenskar som återvände från utlandet. Därefter kommer (i storleksordning): Irak, våra nordiska grannländer, Polen, Somalia, Tyskland, Thailand, Kina, Rumänien och Serbien. Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik från 2008 föder svenska kvinnor födda i Sverige i genomsnitt 1,8 barn. De som är födda i Iran och Irak föder i genomsnitt 3 barn.
– I Europa föder människor med bakgrund i muslimska länder i genomsnitt 1,5 barn mer jämfört med infödda européer men det är en siffra som minskar. Vi vet inte hur det kommer se ut i framtiden, säger Aje Carlbom.

5. De flesta studier som gjorts visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.
FEL. – Det är taget ur luften. Ingen vet omfattningen. Det finns forskning som visar att det finns en liten procent fundamentalister, men man vet ingenting om gruppen ökar, säger Aje Carlbom.
SD: Hänvisar till en rad undersökningar från Tyskland, Holland, Storbritannien och Irland om attityder bland muslimer, men ingen av dem talar om en ökning. I stället säger Jimmie Åkesson att man kan anta att fundamentalisterna ökat i takt med att muslimerna blivit fler.

6. Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa.
FEL. – Det han talar om finns, det är inget snack om saken. Men vi vet inte omfattningen och vi vet inte om det ökar eller minskar. Det finns inga stora kvantitativa studier i Sverige om muslimska värderingar, säger Jonas Otterbäck, universitetslektor i religionshistoria.
– Det finns forskning som visar att andra generationens muslimer genomgår en religiös pånyttfödelse där islam blir väldigt viktigt. Därifrån vet man ingenting om någon radikalisering, säger Aje Carlbom.
SD: Känner inte till någon svensk attitydundersökning bland muslimer utan hänvisar till en rad artiklar i svenska tidningar och en hårt kritiserad rapport från terrorexperten Magnus Ranstorp.

7. I en undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam ska avrättas.
Stämmer, men rapportens författare Munira Mirza, doktorand vid Kents universitet, skrev också att de flesta muslimer är väl integrerade och vill leva under brittisk lag.

8. Islam är Sveriges näst största religion och det kunde ingen ana för tjugo år sedan.
FEL. – Det blev islam redan i slutet på 1960-talet, säger Jan Hjärpe.

9. Konstnärer som kritiserar eller skojar med islam lever under ständigt dödshot.
– Det fanns en tid då jag fick väldigt många dödshot. Men det är ett minimalt antal svenska konstnärer som råkat ut för det här. Jag känner mig inte hotad i dag, säger konstnären Lars Vilks som tecknade Muhammed som en rondellhund.

10. Ett tiotal muslimska terrororganisationer har etablerat sig i Sverige.
FEL. Säpo använder sig inte av begreppet ”muslimska terrororganisationer” utan talar om ”våldsbenägen islamism”.
– Vi tycker att det låter mycket med ett tiotal organisationer. Det finns radikala muslimska grupper som begår brott, men det är en mycket liten del. Sverigedemokraterna hänvisar till en artikel från 2001 och det hinner hända mycket på åtta år, säger Patrik Peter, pressekreterare på Säpo.
– Jag känner till fyra islamistiska terrororganisationer i Sverige, som är stämplade av det internationella samfundet, säger Magnus Norell, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

11. Ledande muslimska företrädare har framfört krav på införandet av sharialagar i Sverige.
ÖVERDRIFT. SD hänvisar till Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund, som krävde införandet av sharialagar inom familjerätten i Sverige. Han kritiserades av flera muslimska ledare för sitt uttalande.
– Det finns en som har gått ut och krävt det, men ledande muslimska företrädare i plural, det vet man inget om, säger Aje Carlbom.

12. Svenska landsting använder skattebetalarnas pengar till omskärelse av friska pojkar.
ÖVERDRIFT. – Vi har rekommenderat att landstingen erbjuder omskärelse. Men det handlar om mikroskopiska pengar för landstingen. I de flesta landsting är det inga pengar alls, men det finns några som subventioner patientkostnaden till viss del, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

13. Sverige har flest våldtäkter i Europa och muslimska män är mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna.
FEL. Brottsförebyggande rådet slår fast att det inte går att jämföra på det viset mellan länder.
– Det är helt och hållet fel. Vi har flest antal anmälda våldtäkter i Sverige och det tycker vi är bra. Det är en minmal bråkdel av alla sexualbrott som anmäls till polisen, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.
Enligt henne finns heller ingen grund för att muslimska män skulle vara överrepresenterade.
– Jag har inte sett någon undersökning som behandlar det.
SD hänvisar till två rapporter från Brå, en från 1996 och en från 2005. Den överrepresentation som hittades bland utländska män visade sig senare vara för stor.

14. Svenska badhus har infört separata badtider för män och kvinnor.
SKL har ingen samlad bild. Enligt en artikel i SvD, som SD hänvisar, till blir det allt vanligare. Bland annat fanns det då, i februari 2008, i Luleå och Botkyrka.

15. Svenska kommuner överväger införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna.
ÖVERDRIFT. – Det har jag hört talas om någon gång. Man har anpassat simundervisningen för att alla ska lära sig simma och det har man gjort på flera sätt, inte bara genom att dela upp undervisningen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för lärande och arbetsmarknad på SKL.

16. Frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker erbjuder ritualslaktat kött.
– Halalslaktat kött ingår i vårt centrala sortiment. Vi kallar det inte för ”ritualslaktat”, det antyder att det är något hokuspokus. Det här är en slaktmetod som är väldigt noga kontrollerad, det finns regler för hur det ska gå till, säger Magnus Nelin, presschef på Coop.

17. Svenska förskolor slutar att servera fläskkött.
ÖVERDRIFT. – Jag har aldrig hört talas om någon förskola där man slutat helt med fläsk. Men det är ingen kommunal skola som tvingar barn att äta något som de eller föräldrarna inte vill, säger Laina Kämpe, utredare på SKL. SD hänvisar till Malmö kommun där tre förskolor slutade med fläskkött för att öka kvaliteten på andra maträtter.

18. Svenska skolor inför nya lov för att fira avslutningen på ramadan.
– Man får förlägga loven hur man vill, det finns också möjlighet att ha flexibel lovgivning på skolorna, säger Ingrid Lindskog. SD hänvisar till en artikel i DN från 2004 om att Sigtuna och Huddinge beslutat om att införa ett nytt skollov för att fira avslutningen på ramadan.

19. Kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor.
– Det pågår diskussioner i kommunerna, men de flesta firar i kyrkor om det finns möjlighet till det, säger Per-Arne Andersson på SKL.
– Man får inte ha konfessionella avslutningar i någon religion. Så har det varit länge. En del skolor väljer en annan lokal, men det är inte förbjudet att vara i kyrkor, säger Ingrid Lindskog på Skolverket.

20. Om nuvarande takt håller i sig kommer den muslimska befolkningen att ha flerdubblats i storlek på några decennier.
FEL. I Sverige registreras inte trostillhörighet vilket gör det omöjligt att kontrollera påståendet. I dag har 38 procent av Malmös befolkning utländsk härkomst. 17 procent är från Asien, Afrika och Östeuropa. 2002 hade 30 procent av Malmös befolkning utländsk härkomst.
– Antalet muslimer kommer att öka, men hur stor ökningen blir kan man inte säga, säger Aje Carlbom.

21. Många av Europas större städer, inklusive Malmö, kommer med största sannolikhet att ha en muslimsk majoritet.
FEL. – Det där är väldigt omtvistat. Man vet ingenting om det. Antalet muslimer blir fler, men därifrån kan man inte dra slutsatsen att de inom några decennier skulle var i majoritet, säger Aje Carlbom.
SD hänvisar till en artikel Financial Times som spekulerar om att den muslimska minoriteten kan bli majoritet.

Den som väljer att basera sin fakta på lögn och fördomar pga att de inte orkar bry sig om att kolla upp faktan och istället dra egna slutsatser från sitt egna "sunda" förnuft är inte värd att lita på eller att följa. Man gör bara fel mot sig själv om man inte tar sig tiden att kontrollera faktan själv. Sen människor måste fatta att Islam inte är ett land! Var på kartan kan du hitta landet islam? Vad missa jag på Geografi lektionen? Vad vinner man på okunnighet - absolut ingenting.


Min högsta önskan

Den 2009-10-22
Kl 09:30:57
Gode Gud. Gör Jimmi Åkesson till muslim. Amen.


:)

Den 2009-10-17
Kl 00:09:47
Måste säga att jag är glad att inte min mindre bra energi lyser igenom i mina jobbansökningar! Jag ska på intervju på fredag! :)

Fredag

Den 2009-10-16
Kl 14:39:21
Govänner. Jag tror att jag har glömt min själ i Libyen!
Jag har tappat all min ork och energi. Jag tycker inte ens att hösten är vacker, och det brukar jag tycka varje år!
Allt är bara grått, grått , grått... Jag känner mig besviken. Fast jag kan inte riktigt sätta fingret på vad jag är besviken på.

En vän har stött på problem. Jag bestämde mig för att finnas till, men att inte "ta på mig" dennes problem. Men jag tror att jag faktiskt har tagit åt mig aldeles för mycket. Ett deppigt sinne smittar lätt av sig på mig. Jag känner mig otillräcklig. Jag kan inte göra så mycket för att hjälpa. Maktlöshet. Jag avskyr maktlöshet!

Jag har börjat söka jobb. Men jag hittar inte riktigt min possitiva energi. Hoppas det inte lyser igenom i mina ansökningar!
 
Nä, jag måste rycka upp mig! Hur var det man gjorde det nu igen?

Idioten?

Den 2009-10-10
Kl 22:08:12
På flyget i turkiet, innan starten mot Sverige, vänder sig 3 åringen långsamt mot mamman med en rynka mellan ögonbrynen.
"Mamma, är det den där idioten som kör?"
Mamman sätter nästan tuggummit i halsen!
"Vad säger du? Så får man väl inte säga?!?!"
3 åringen skruvar på sig
"Jomen..."
Pappan har vaknat till liv ocg hyssar!
"Shhhh!!! Tänk om svenskarna hör!!"
3 åringen förtsätter
"Men pappa, den där mannen som kööör!"
Pappan lyser upp!
"Jaha! Hon menar ju piloten!"

Det är tur att mamman sitter fast med bälte, annars hade hon trillat ner på golvet av skratt!

Al khums

Den 2009-10-10
Kl 21:08:27

Makens fasters man Ahmed är en högt uppsatt militär i den Libyska flottan och han är chef över en hel militärbas i staden Al Khums. Familjen bor i en "sommarstuga" nära stranden, då mannen jobbar. Vi åkte dit för att tillbringa ett par dagar vid stranden. Staden ligger ungefär 15 mil öster om Tripoli. >>HÄR<< finns en karta!

Första dagen skyndade vi oss till stranden. Eftersom vi befann oss på en militärbas, fanns inte en kotte på stranden, vi fick den helt för oss själva! Det var jättevarmt den dagen, solen stekte verkligen! Jag lyckades givetvis glömma att smörja in benen med solkräm, så jag brännde mig ganska rejält! Men vi glömde att ta med oss kameran den dagen.
Efter stranden åkte jag, Amira, makens faster (som heter Najiba) och makens kusin (som heter Ireesh) till stadens centrum och shoppade lite. På kvällen gjorde vi "bourdim", ett traditionellt Libyskt sätt att laga mat. Ungefär som att grilla/röka kött. I det här fallet blev det kyckling och det var sjukt gott. Visar några bilder, kanske någon förstår?

Först tänder man "grillen" med trä från eukalyptus träd...


När elden blivit till glöd trär man (i det här fallet) på kyckling på "palmstickor"...


Så stoppar man ner kycklingen i grillen...


Sedan stänger man grillen med fuktiga trasor som håller tätt.
Man måste se till att det verkligen är tätt. Därav betongblocken på locket.


Sedan var det bara att vänta i ca 1,5 timme...
Så här såg det ut när det var klart


Sjukligt gott och saftigt! Jag har aldrig ätit så god kyckling!


Efter att vi ätit oss mätta bjöd vi grannskapets alla vildkatter på fest.
Jag räknade till tolv skygga kattgäster.


Efter maten var det gonatt! Nästa morgon skyndade vi oss till stranden igen.
Den här gången tog vi med oss kameran!
Här och var fanns det stora stenar som hindrade de stora vågorna, så det funkade jättebra för barnen att bada. Synd bara att det var så sent på hösten, för havet hade börjat kasta upp en massa skräp, sjögräs och annat. Vi såg en död fisk. Kan någon tala om för mig vad dom heter? Jag har hjärnsläpp!
Efter sol och bad gick vi tillbaka till stugan och grillade fisk!


Katterna fick resterna som vanligt!


Många katter var det!


Mot kvällen var det dax att åka tillbaka till Tripoli.


Detta var bland de mysigaste dagarna på vår semester!


ya shitana

Den 2009-10-09
Kl 17:48:22
Den här låten är Libyen för oss! Vi lyssnade alltd på den!


Gröna torget och marknaden i gamla stan

Den 2009-10-09
Kl 11:41:13
En dag tog vi en taxi till Gröna torget och marknaden i gamla stan. Jag försökte att ta bilder på stan till fots, vilket inte var det lättaste för alla bilar. Man ser lite i alla fall.

Gröna torget ligger mitt i Tripoli. Man kan säga att alla gator liksom strålar därifrån. Svärfar skämtade och sa att om jag gick vilse nån gång, så skulle jag ta mig till Gröna torget så skulle jag komma på rätt väg igen!:)

Såna här skyltar prydde hela stan, eller nej, hela landet! De ploppade upp på de mest oanade ställen!
Det här är ingången till marknaden.


Marknaden var fullproppad med allt möjligt! Folk trängdes, men på ett vänligt sätt. Inga armbågar i sidorna!


Turist souvenirerna var rätt så dyra och det var i stort sett helt omöjligt att pruta. Man tappade hellre en kund än sänkte priset! Fast Amira började gråta för att hon inte fick köpa ett par tofflor (som inte alls var i hennes storlek!) så försäljaren gav dem till henne! Bortskämd tjej? Näää?


I den här sista butiken fick jag faktiskt pruta lite, men bara några dinarer. Det var också här Amira fick sina tofflor!Sabratha

Den 2009-10-08
Kl 16:42:57
Sabratha är en hel stad i ruiner som vi besökte på vår resa till Libyen.
Denna info kommer från wikipedia: 

Den antika staden Sabratha är en arkeologisk plats i nordvästra Libyen cirka 70 km väster om huvudstaden Tripoli.
Moderna Sabratha en en liten stad med cirka 100.000 invånare.
Sabratha utgjorde tillsammans med städerna Oea och Leptis Magna det sk området Tripolitania.
Platsen upptogs på UNESCO:s världsarvslista 1982.

Staden och dess hamn grundlades omkring 500 f. Kr, som en fenicisk handelsplats för varor från Afrikas inland. Sabratha blev en del av det kortlivade numidiska Massinissariket innan det blev en del av romarriket. Under 100-talet och 200-talet byggdes staden upp. Kejsaren Septimius Severus var född i närliggande Leptis Magna och Sabratha nådde sin höjdpunkt under hans och hans släkts regeringstid. Staden skadades svårt av jordbävningar under 300-talet, särskilt den som inträffade 365. Staden återbyggdes i mer modest skala av bysantinska guvernörer. Handeln hade då flyttat till andra hamnar och Sabratha förföll till en by.

Förutom teatern från sent 200-tal, har Sabratha tempel dedicerade till Liber Pater, Serapis, Hercules och Isis. Där finns en justiniansk basilika (kyrka) och mosaikgolv typiska för den romerska eliten i Nordafrika.

Vi åkte tidigt en morgon, maken, jag och barnen, min svägerskas man, Sami och en av deras döttrar, Rayan. Vi hann inte med någon frukost innan, så på vägen stannade vi och  Sami köpte pannkaksrullar och beriosh och fruktsmoothies.
Det var kul att få se lite mer än bara Tripoli, även om vi bara såg genom bilrutan.
Efter ca 7 mil var vi framme. Vi steg ur den svala sköna bilen och började traska bort mot ruinerna. Den dagen var väldigt varm, men som tur var fläktade det ganska bra från havet. Men man fick inte ta med sig vätska på området. Bara till barnen. Man hade tydligen haft besök av klottrare tidigare, och därför hade man förbjudit all sorts vätska.Teatern.


En bit av staden.


Visst är det helt otroligt att det fortfarande finns kvar så mycket efter ca 2000 år!


Hela mosaikgolv låg kvar!
Det fanns många djupa gammla brunnar.

Vi gick närmare teatern.Tvättrum, toaletter eller kanske sminkrum, vad vet jag...


Detaljer från scenen.


Under trapporna fanns det gångar:


Och trappor upp till scenen:


Det var otroligt vackert där!


Bakom teatern såg man havet!


Men åt det hållet gick vi aldrig... Det här är en zoomad bild...


Här är delar av Hercules templet:
Fikapaus. Utan vätska... Gissa om vi vuxna var törstiga!


vi hade kul med en huvudlös staty...


... Som fanns i badhuset.
Det fanns jättefins stenar!


Resterna av mausoleum of Bes.


Till museumet hade man hämtat in en hel del...
... Hela mosaik golv...


... Byster... Kolla in denna... Jag undrar vem den föreställer?


Det här är vad som är kvar av Kejsaren Septimius Severus staty.


Kolla in detta fantastiskt vackra golv!


Efter vår rundvandring gick vi och köpte flera liter vatten, jag har nog aldrig varit så törstig i hela mitt liv!
Innan vi for hem igen tog vi en titt på stranden i Sabratha:


Sedan åkte vi hem. Jag drömde om den gamla staden och hur livet måste ha varit där hela natten!
Så här bodde vi

Den 2009-10-07
Kl 13:11:13
Jaa, vi är ju hemma! Men här händer det grejjer, så jag har inte haft tid att sitta vid datorn! Vi kom ju hem i lördags kväll, i söndags var vi på 1 års kalas hos familjen Z och i måndags började jag med Ayahs inskolning på förskolan. Det går väl sådär med den, det går jättebra så länge Ayah vet att jag sitter på "min plats" i soffan på förskolan, men om jag lämnar rummet blir det liv i luckan....

Jag har räknat att jag har runt 800 bilder från resan, så jag har massor att visa och berätta om framöver!

Jag kan börja med att visa lite hur det såg ut där vi bodde.

Det här är rummet flickorna skulle bo i:


Fast ingen av dem sov där, det användes bara som lekrum.

Här är vardagsrummet. Där åt vi också, de få gånger vi åt "hemma hos oss".
Den här lägenheten (som är byggd på mina svärföräldrars hus) ska makens lillebror bo i så småningom, den är inte riktigt i ordningställd och därför kanske det ser lite tomt ut. Till vänster i bild här ser man dörren till vårt sovrum, där sov vi hela familjen, vi bäddade till barnen på såna madrasser som ligger i en hög där vid väggen.
Knäppte inga kort på köket vi hade, och "innergården", inte heller på badrummet, hallen och rummet där man tar emot gäster, vad det nu kallas.
Försökte knäppa kort på huset, men gatan där huset ligger är ganska trång, så bilderna blev kanske inte de bästa.
Men här ser man ingången till svärföräldrarnas hus, och en liten bit av "vår" ingång.


Här är vår ingång och fönsten i trapphuset. Och en liten bit av vår balkong. Lägenheten uppe är ju nybyggd, därför är huset inte målat än, utan är tråkigt betonggrått.


Här är vår balkong och fönster till badrum och gästrum.


Det är vad man kan se av vårt svärföräldrarnas hus från gatan. Husen är ju byggda vägg i vägg, så man ser inte mer förutom kanske lite från baksidan. Men jag ville ju inte gå upp på grannarnas tak bara för att fotografera baksidan av huset.
Borde ha knäppt kort från taket, men det tänkte jag inte på...

Vi sov alltså uppe i lägenheten, under ramadan bröt vi alltid fastan nere hos svärföräldrarna eller hos någon släkting, efter ramadan brukade vi äta frukost uppe. På dagarna var vi mest ute på äventyr, så vi spenderade inte allt för mycket tid hemma.

På väg hem

Den 2009-10-02
Kl 23:27:38
Nu är vi på väg hem igen!
Vi är på flygplatshotellet i Istanbul. Flyger till Stockholm imorgon bitti och borde vara framme före lunch. Sedan ska vi ta oss hela vägen hem till norrland på något vis. Vi tar det som det kommer. Räknar med att vara hemma på berget imorgon kväll.
Blandade känslor i kroppen. Glad och ledsen på samma gång.

Sa jag att makens kusin M ska sova på golvet i vårt hotellrum? Det ska han. Han ska till Serbien och mellanlandar här, men fick inget hotellrum. Där av golvsovandet.

Det sket sig med internet hemma hos svärföräldrarna. Jag får berätta om allt i efterskott. Men nu -bada barn, gå o äta, sen sova i ett par timmar.

RSS 2.0